Zigor disseny

Estudi multidisciplinar de gestió integral de serveis gràfics al Penedès.

Tenir una imatge pública de qualitat no només augmenta la reputació sino que fidelitza els clients, i un tema encara més important, hi ha un increment en l’empoderament de la gent vinculada a aquella imatge.

Si fas una campanya més eficient, hi haurà més rendibilitat i una reducció de costos.

A Zigor disseny treballem en temes com:

  •  Imatge corporativa
  •  Pàgines web, apps
  •  Anuncis, cartells, fulletons
  •  Disseny i maquetació editorial
  •  Packaging
  •  Infografies
  •  Senyalització